Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Špeciálne triedy pri ZŠ Veľký Šariš

archív
...Šk.rok 2008/2009


 

    Jakuboviansky slávik

  Dňa 21. mája  sa konal v poradí  jedenásty ročník súťaže Jakubovianskyslávik v Chminianskych Jakubovanoch. Zišli sa  tam deti z rôznych kútovVýchodného slovenska a konkurencia bola veľká.  Našu školu reprezentovali spevácke talenty  Dominika Bilá a Viktória Čonková  z1.C triedy . Že sú dievčatá šikovné niet pochýb. Svedčí o tom fakt, žezískali 2.miesto v kategórii moderná pieseň žiakov do 11rokov. Všetci sa z ich úspechu tešíme a prajeme im veľa úspechov.

 

    Výstup na Kalváriu

V rámcizáujmového krúžku  - Zdraví športovci, sme koncom apríla absolvovalivýstup na Kalváriu. Autobusom sme sa odviezli do centra mesta Prešov.Odtiaľ sme sa priamou cestou dostali až k cieľu našej cesty.Aj keď smeboli po ceste trošku unavení, stálo to za to. Z Kalvárie bol nádhernývýhľad na mesto Prešov. Dokonca sme videli aj Šarišský hrad, ktorý sanám zdal strááášne ďaleko. Po krátkom oddychu sme si prezrelijednotlivé kaplnky, vylúštili mená na starých náhrobkoch a urobilizopár fotiek.Cestou späť sme sa zastavili pri ďalších menšíchkaplnkách, niektorí z nássa aj pomodlili. Domov sme došli unavení, aleplní nových zážitkov.

    Beseda s  gynekologičkou

V piatok,24. apríla,nás navštívila pani gynekologička MUDr. Eva Bačová, ktoránás oboznámilas problémami dospievania. Na besedu sme si vopredpripravili okruh otázok,ktoré nám pani doktorka s ochotou zodpovedala.Otázky sa týkali najmä telesných zmien v období puberty, tehotenstva,ochorenia AIDS... Počas prednášky sme pani doktorku zasypali ďalšímizvedavými otázkami, ktoré nám už dlhšiu dobu vŕtali v hlave. Tešíme sana ďalšie stretnutie.


      Súťaž – Nakresli svoju učiteľku

Dňa28. marca majú sviatok naše pani učiteľky. Pri tejto príležitosti prenás vymysleli výtvarnú súťaž pod názvom – Nakresli svoju učiteľku.A tak sme sa do toho pustili. Výsledkom boli krásne portréty. Tienajlepšie boli odmenené peknými cenami. Víťazmi sa stali: Slávka Billá,Martin Billý, Mária Billá a Stanko Godla. BLAHOŽELÁME!


    Prijímacie konanie na SOU v Prešove

A mámeto úspešne za sebou! Dve naše šikovné deviatačky sa v pondelok , 11.mája 2009,zúčastnili prijímacieho konania na Strednom odbornom učilištiv Prešove.Skúšky pozostávali z testov z matematiky a slovenskéhojazyka, nasledovala previerka čitateľských zručností, diktát a osobnýpohovor. Obe dievčatá – Slávka Billá a Zuzka Bilá boli v tento deňúspešné a zabezpečili si tak štúdium na tejto škole.Počas dňa si našliaj nové kamarátky a sľúbili si, že sa v septembri znovu všetci stretnúv spoločnom odbore – PRÍPRAVA JEDÁL. Tento učebný odbor pripravujepracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolventzvláda prípravu a ošetrenie základných druhov surovín určených navýrobu jedál, výrobu a expedíciu jedál teplej a studenej kuchyne,jednoduchých múčnikov, teplých a studených nápojov, príloh a doplnkov.Dievčatám srdečne BLAHOŽELÁME!


    Deň matiek

        Naženu ako darkyňu života mysleli ešte v antike. V starovekom Gréckuoslavovali deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. Boli toslávnosti na počesť bohyne Rhey - matky všetkých bohov. Trvali zvyčajnetri dni - od 15. do 18 marca - nemali však charakter verejných oslávfenoménu materstva, boli skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu.

KongresUSA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek,prezidentWoodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiekdefinovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovejnedele sa rozhodli prijať za svoj skoro všetky krajiny na svete.

Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať až po roku 1989. Mysme  taktiež oslavovali tento sviatok aj keď v miernom predstihu a to vstredu 6.mája. Pre mamičky sme pripravili pestrý program. Deti sradosťou spievali , tancovali a nejednej mamičke skĺzla aj slza políci. Deti mali pripravený aj darček v podobe obrázka, ktorý na závervenovali  svojej mamičke.

 

              Deň hasičov

     Florián je patrónom všetkých hasičov. Toto meno je v kalendári 4. mája,a práve tento deň predviedli hasiči svoju prácu na námestí v Prešove.Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my. A bolo sa na čo pozerať... Okoloobeda sa na námestie dostavili rôzne hasičské a záchranárske autá.Program sa začal spúšťaním hasičov z kostolnej veže, nasledovalazáchrana ľudí z havarovaného auta.Najzaujímavejšie bolo haseniehoriaceho auta, ktoré sme sledovali s otvorenými ústami. Na záver smevideli záchranu ľudí z vysokých budov,ktorých záchranári spúšťalipomocou dlhého potrubia z látky. Z tohto dňa sme si odniesli množstvozážitkov a dôležitých informácií.


                  Deň Rómov

     Deň 8.apríl je dňom, kedy majú všetci Rómovia svoj deň. Medzinárodnýdeň Rómov si pripomíname na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romanokongreso lumiakro) , ktorý sa konal v dňoch 8. - 12. apríla 1971vOrpingtone pri Londýne. Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšiehoúsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni azároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. ZaMedzinárodný deň Rómov ustanovili 8. apríl účastníci 4. kongresuMedzinárodnej rómskej únie(IRU) , ktorý sa konal v roku 1990 voVaršave. Je pamätným dňom udalostí z roku1971.V tento deň si Rómovia nacelom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod,jazyk, kultúru a identitu,romipen (rómstvo)  a jej uchovávanie, ale aj svoje medzinárodnézjednotenie a spolupatričnosť.
Na Slovensku sa tento sviatok začal oslavovať až v roku 2001. Aj tento roksme sa na tento Deň pripravili a pripomenuli sme si ho tancom,piesňamia básňami, ktoré s radosťou prezentovali naši žiaci. Naše pozvanieprijali rodičia, vedenie našej školy a taktiež aj pán primátor s pánomprednostom.

                          Piesňami Európou

   Vo štvrtok 19.marca, sme sa vybrali do kinosály, kde bol pre nás pripravený výchovnýkoncert. Dvaja skvelí hudobníci a speváci nás previedli prostredníctvomznámych piesní po európskych mestách. Mnohé piesne sme poznali, a taksme si aj spoločne zaspievali. Niektorých z nás natoľko pohltilaatmosféra, že k spevu pridali aj tanec. Medzi jednotlivými piesňami smesi zopakovali aj základné informácie o daných krajinách. Od hudobníkov sme za náš zaujímavý spevácky a tanečný prejav dostali sladkú odmenu.


                                  Tvorivé dielne

      Dňa 12.marca sme sa zúčastnili na tvorivých dielňach v Šarišskom osvetovomstredisku v Prešove. Pod vedením pána Jána Olekšáka sme sa oboznámilis výrobou prútených predmetov. Praktické činnosti boli doplnené cennýmiradami o tom, ako pripraviť prúty na samotnú prácu, ktoré obdobie jepre ich zber najvhodnejšie, ako dbať nebezpečnosť pri samotnej práces nimi. Súčasťou tvorivých dielní bola aj možnosť zakúpiťsi hotové výrobky z prútia. Táto akcia bola pre nás naozaj zaujímavá.Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.


Beseda s policajtom pod názvom SPRÁVAJ SA NORMÁLNE!

     V marci sme sa opäť stretli s príslušníkmi policajného zboru, ktorí náspoučili o tom, ako sa máme správať v škole aj na ulici. Zároveň námpriniesli reflexné náramky, ktoré sú potrebné pre zlepšenieviditeľnosti pri jazde na bicykli, ale aj pri chôdzi – najmä vovečerných hodinám, prípadne pri zhoršenej viditeľnosti. Spoločne smepracovali s pracovnými listami, ktoré boli venované rôznym témam –alkoholizmus v rodine, pravidlá cestnej premávky, dopravné značky,škodlivosť fajčenia... Najvzornejší z nás dostali od pána policajtačervené batôžky.


            Valentínska party

      Týždeňpred dňomzaľúbených sme písali lístočky, ktorými sme zapĺňalivalentínsku poštu.Lístočky boli určené pre spolužiakov, kamarátov, aleaj učiteľov. Na Valentínasa pošta otvorila a každý dostal svojezamilované pozdravy. Samotná partysa začala srdcovým tancom. Na základevytiahnutých srdiečok s menami rozprávkových postavičieksmesi hľadali partnerov na tanec. A tak sa na parkete vyskytliJankoa Marienka, Snehulienka a trpaslík, Kráska a zviera a mnohíďalší...


              Karneval

      Karneval, ktorý sa konal 26. 01. 2009 bol ako rozprávka. Stretlisa tu rozprávkové bytosti azda z každej rozprávky. Bola tam snehulienkaaj so siedmimi trpaslíkmi, princezné, piráti, rôzne divé aj nedivé,malé aj veľké zvieratá. No našli sa aj zarytí športovci.  Masky detivytvorili s pomocou svojich učiteliek. Karneval sa začal určenímporoty, ktorá mala rozhodnúť o najkrajších maskách. Členovia poroty(Milan, Slávka a Vlasta) mali naozaj ťažkú úlohu. Po predstavení masieksa začala diskotéka, ktorú prerušili iba výsledky súťaže. Všetky maskyboli odmenené sladkým prekvapením. Počas tanca sa všetci občerstvilipripraveným pohostením. Bol to naozaj pekný deň...

                Vianočná párty

      Posledný deň pred vianočnými prázdninami pre nás naše paniučiteľky pripravili malé pohostenie a zábavný program. Vianočný deň sazačal našim vystúpením a občerstvením. Potom, ako sme nabrali síl,zapojili sme sa do súťaží, ktoré pre nás vymysleli naše učiteľky.Súťaže boli zábavné a výhercov čakala sladká odmena. Samozrejme nesmelchýbať náš obľúbený tanec, ktorý sa striedal s ďalšími súťažami. Tentodeň sme si naozaj užili a vôbec sa nám nechcelo ísť domov.

              Vianoce s Kulišiakom

      Dva dni pred vianočnými prázdninami pripravilo Divadlo JonášaZáborského pre našich žiakov bábkové predstavenie pod názvom Vianoce sKulišiakom. Tety - divadelníčky zahrali deťom rozprávočku s vianočnouatmosférou, ktorá poukázala na význam Vianočných sviatkov. Pripomenulanám, že najdôležitejšie na Vianociach je, aby sme boli všetci šťastní aprežili najkrajšie sviatky v roku v kruhu najbližších.

 

              Na EURO sme pripravení

          Vo štvrtok, 11.12.2008, sa naši žiaci prostredníctvomprednášky dozvedeli všetko, čo potrebujú vedieť o novej mene naSlovensku - o EURE. Naučili sa rozlišovať euromince a eurobankovky;podľa špeciálnej mapy, ktorú dostal každý žiak, zistili, ktoré štátypatria do Európskej únie a ktoré krajiny už používajú novú menu. Poprednáške prezentovali žiaci svoje poznatky prostredníctvom výtvarnýchaktivít. A aby sme do nového roku všetko nezabudli, na chodbe školy jeinformačná EUROnástenka, ktorá nám všetko pripomenie.

            Vieme poskytnúť prvú pomoc 

    Vrámci projetu - Týždeň zdravia, sme sa okrem spomínaných aktivítnaučili poskytovať prvú pomoc prostredníctvom figuríny. Získali smedôležité informácie o tom, ako postupovať pri zachraňovaní života.Prakticky sme si vyskúšali podávanie umelého dýchania a masáž srdca,ktorá nám dala naozaj zabrať. Dnes sme už pripravení poskytnúť človekuv bezvedomí prvú pomoc. Dúfame však, že to nebude potrebné...

       
   Mliečny program

      V školskom roku 2008/2009 sa naši žiaci zapojili do Mliečnehoprogramu, čo znamená, že dvakrát týždenne je ich desiata obohatená omlieko.

Pitiemlieka je pre deti veľmi dôležité. Deti od jedného do troch rokov bydenne mali vypiť dve šálky mlieka, deti od štyroch do osem rokov dve ažtri šálky a deti od deväť do osemnásť rokov zhruba dve šálky mliekadenne. Odporúča sa konzumovať polotučné mlieko a aj v strave detí savyhýbať plnotučným výrobkom, a to preto, že obezita a nadváha začínatrápiť čoraz nižšie vekové skupiny detí. K mlieku treba pridať ajďalšie mliečne výrobky, tiež nízkotučné, napríklad jogurty a syry.Zmrzlina a podobné deťmi obľúbené sladkosti nenahrádzajú kvalitnémliečne výrobky v strave, ak ich však deti majú radi, treba im ponúknuťnapríklad mrazené jogurty.


Čo skrýva pohár mlieka:

Vápnik- 30 % z dennej potreby. Mlieko patrí medzi najlepšie zdroje vápnika.Dôležitý je pre kosti a pre činnosť nervov a svalov.

Vitamín D - 25 % z dennej potreby. Pomáha telu vstrebávať vápnik.

Riboflavín - vitamín B2 - 24 % z dennej potreby. Premieňa jedlo na energiu.

Fosfor - 20 % z dennej potreby. Tento minerál sa podieľa na tvorbe a udržiavaní pevných kostí.

Proteíny - 16 % z dennej potreby. Potrebujeme ich na stavbu svalov, na regeneráciu poškodených svalov a obnovu energie.

VitamínB12 - 13 % z dennej potreby. Podieľa sa na tvorbe červených krviniek,ktoré zabezpečujú prenos kyslíka z pľúc do svalov.

Draslík - 11 % z dennej potreby. Zabezpečuje správne fungovanie svalov.

Niacín - 10 % z dennej dávky. Zabezpečuje činnosť viacerých enzýmov v tele.

Vitamín A - 10 % z dennej potreby. Pomáha regulovať rast buniek, podporuje imunitu a prispieva k zdravému zraku.

Kam ďalej...?

            V stredu,  15. 11. 2008 nás navštívil výchovný poradca Ing.Vladimír Gerhart z OUI v Prešove spolu s kolegyňou Ing. AnnouHudákovou. Cieľom ich návštevy bol zvýšiť záujem žiakov o ďalšieštúdium na ich škole. Naši žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o odboroch,ktoré škola ponúka, o spôsobe a priebehu výučby, o možnostiachprofesijného uplatnenia žiakov po absolvovaní trojročného štúdia azískaní výučného listu. Škola je otvorená všetkým žiakom, ktorí majúzáujem ďalej sa vzdelávať a vyučiť vo zvolenom odbore. Záleži len nažiakoch samotných, akým smerom sa bude uberať ich ďalší život.    

                   Ako zdravo žiť

          O tom ako zdravo žiť nám 13.novembra prišla porozprávať  lekárnička Mgr. Gabriela Hrášková. Hlavné témy besedy boli:

1. Škodlivosť omamných látok

2. Prevencia pred chrípkovým ochorením

3. Ochrana pred parazitmi

1. Škodlivosť omamných látok
PaniHrášková upozornila žiakov na nebezpečenstvo používania látok ako sútoluén, alkoholické nápoje a lieky. Podčiarkla najmä škodlivosťfajčenia, ktoré je v komunite rozšírené.
2. Prevencia pred chrípkovým ochorením
Vzhľadomna to, že nastalo obdobie chrípkových ochorení p. lekárnička zdôrazniladôležitosť zdravého spôsobu života a možnosť bezplatného očkovaniaproti chrípke.
3. Ochrana pred parazitmi
Nezanedbateľnýmproblémom detí sú parazity, najmä vši, blchy a svrab. Deti saoboznámili a prípravkami na prevenciu a odstránenie týchto parazitov.

Dôležitým momentom pre deti bolo spoznanie lekárničky, na ktorú sa môžu v prípade akýchkoľvek problémov obrátiť.
Po ukončení besedy dali deti svoje nové poznatky na papier prostredníctvom kresieb. 
 

13.10.-17.10 2008 - Týždeň zdravej výživy

      Tretí októbrový týždeň sme sa venovali zdravej výžive.

Napondelok  bola pripravená prednáška o tom čo je zdravé a naopak, čoškodlivé. Deti ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Spoločne smesi pripravili ovocný  šalát. Potom sa  spoločne so svojimi triednymiučiteľkami venovali rôznym aktivitám -  triedili potraviny na zdravé anezdravé, vystrihovali obrázky so zdravými surovinami, kreslili ,obkresľovali  a tí starší  písali to, čo ich napadlo v spojitosti sozdravou výživou.  

Utorokpatril pitnému režimu.  Po prednáške nasledovali hry. Deti s radosťouochutnávali rôzne druhy nápojov- ovocné, mliečne, teplé i studené.Sozatvorenými očami hádali čo pijú. Na záver nakreslili obrázokobľúbeného nápoja.

Vstredu sme  sa rozprávali o tom, že pohyb je pre zdravie dôležitý anamiesto dlhých rečí sme sa pohybu venovali aktívne v areáli priToryse.

Otom ako poskytnúť prvú pomoc sa hovorilo vo štvrtok. Po krátkomteoretickom úvode nasledovali praktické ukážky. Deti sa naučili akoošetriť, obviazať malú ranu, zastaviť krvácanie z nosa a iné.  

Vpiatok sme tento týždeň vyhodnotili, vystavili sme detsképráce,vyplnili sme dotazník a vyvodili záver :" v zdravom tele zdravýduch."


Európsky deň rodičov a škôl v špeciálnych triedach ZŠ

 

              Od roku 2002 na Slovensku oslavujeme Európsky deň. Projektsmeruje k tomu, aby sme oslávili školu a školské zariadenie, ktorénavštevujú naše deti. Tento deň sa u nás v škole konal 10.10.2008a naplánovali sme dve aktivity.

V rámci prvej sme zorganizovali besedu s príslušníkom polície z Veľkého Šariša. Cieľom bolo vysvetliť deťom ako sa správať k zvieratám, pretože v osade sa vyskytlo týraniezvierat. Riešila sa aj problematika krádeží. Policajt upozornil žiakov,že aj pri menších krádežiach im hrozí zápis do registra trestov.

Druhou aktivitou bola návšteva divadelného predstavenia pod názvom „Kráľ drozdia brada“. Predstavenie to bolo netradičné,pretože hercami boli aj deti, ktoré sa  veľmi dobre zhostili svojich úloh. Všetci sme si odniesli ponaučenie, že byť pyšným je zlá vlastnosť. 

Pri pohľade na deti sme si mohli povedať, že sa nám tento deň naozaj vydaril.


            Výchovný koncert pre žiakov II. stupňa

Koncomprvého mesiaca v novom školskom roku sme sa zúčastnili na koncerte vtelocvični základnej školy spolu s ostatnými žiakmi druhéhostupňa.Prostredníctvom hudby a príbehov sa traja hudobníci snažilirozvíjať našu predstavivosť a fantáziu. Spolu s nimi sme sa v našichpredstavách dostali do krajín, ktoré sme poznali iba z kníh. Navštívilisme Francúzsko, Anglicko, Španielsko... spoznali sme charakterjednotlivých krajín a zároveň sme sa príjemne zabavili. Očarila násveselá hudba a spev, spoznali sme netradičné hudobné nástroje apríjemne sme si oddýchli od školských povinností.


Deň otvorených dverí na OUI v Prešove

29. 10. 2008

          Deňpred jesennými prázdninami sme dostali pozvanie na Deň otvorených dveríOdborného učilišťa v Prešove. Na tejto škole získavajú nové vedomosti anajmä praktické zručnosti mnohí absolventi našej škole. Onedlho sa ajmy môžeme stať ich spolužiakmi. Preto nás veľmi zaujímalo ako to natakej škole vyzerá. Do Prešova sme sa odviezli našou známou linkoučíslo 45. Pred školou nás čakal milý pán učiteľ, ktorý nás sprevádzalpo celom areáli. Postupne sme si prezreli kde prebieha teoretická apraktická výučba, prešli sme všetkými pracovnými dielňami. Mnohí z nássi jednotlivé pracovné činnosti vyskúšali na vlastnej koži. Súčasťouprehliadky bola aj výstava žiackych prác, kde žiaci prezentovali rôznezaujímavé výrobky z textilu, drôtov a kovu. Najviac nás zaujali krásneprestreté stoly a najmä dobroty, na ktoré sa nám zbiehali slinky.Samozrejme, že sme neodolali a trošku aj ochutnali. V závere sme sivypočuli školskú kapelu, rozlúčili sa s kolektívom školy a s peknýmizážitkami sme odchádzali domov. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobnéexkurzie.

PS: Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o spomínanej škole, kliknite si na našej stránke na kolonku AKTUALITY.


šk.rok 2007/2008

Deň detí na Šarišskom hrade

   Deňdetí oslavujú deti na celom svete rôzne.My sme sa tento deň riadiliheslom - v zdravom tele zdravý duch.  O 9.00 hod. sme do ruksakovnabalili špekáčiky a vyrazili na cestu. Program sme si spestrilišportovými a spoločenskými hrami. Poslednou úlohou bolo nazbieraťdostatok raždia na založenie ohňa a prípravu chutných špekáčikov.Príjemnésme spojili s užitočným a očistili sme okolie hradu od nečistôt aodpadkov, ktoré do prírody nepatria. Unavení a plní zážitkov sme sašťastlivo vrátili domov.

 

Beseda s policajtom

      Kedže prázdniny sú už za dverami, my, učiteľky špeciálnych tried,sme sa rozhodli, že si pozveme na besedu naslovovzatých odborníkov-pánov policajtov. Dňa 23.5. 2008 naše pozvanie prijali. Žiaci boliodborne poučení o  vhodnom a bezpečnom správaní sa nielen počasprázdnin. Rezonovali témy ako: dopravná výchova, kriminalita, mravnávýchova a vytvorenie si správneho hodnotového rebríčka pre ďalší ichživot. Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky sa kladne odzrkadlia v ich správaní.    

 

Jakubovansky slávik

      V Kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch dňa 22.5.2008 bolopočuť spev. Konal sa tam 10. ročník súťaže Jakubovansky slávik.Súťažilo sa v speve rómskych, ľudových a moderných piesní v kategóriimladších a starších žiakov špeciálnych škôl. Účasť bola vysoká akonkurencia ešte väčšia. Naši žiaci  Mária Billá, Martina Siváková,Arpád Ikra ukázali, že spievať vedia. Napriek tomu, že sme saneumiestnili na popredných miestach, Chminianske Jakubovany smeopúšťali plní nadšenia a chuti zdokonaľovať sa v speve. Dali sme sipredsavzatie, že na druhý rok sa aj my umiestnime aspoň na jednom zpopredných miest.

 Apríl mesiac lesov

Deň vtákov

.....

  Dňa 16. apríla 2008 sme privítali u nás v špeciálnych triedach                       Ing.Martina Šarossyho ornitológa a aktivistu za ochranu prírody. Dozvedelisme sa mnoho zaujímavého o sťahovavých vtákoch a ich migrácii doteplých krajín. Súťaživou a hravou formou si žiaci osvojili novépoznatky o zaujímavej téme akou určite je problematika ochrany prírodya vtáctva. Žiakom sa aktivity veľmi páčili.  Spokojnosť s príjemnestrávenou hodinkou prejavili potleskom a poďakovaním.  

 

 

8.4. Deň Rómov

   Za Medzinárodný deň Rómov ustanovili 8. apríl účastníci 4. kongresuMedzinárodnej rómskej únie (IRU) , ktorý sa konal v roku 1990 voVaršave. Je pamätným dňom udalostí z roku 1971. V tento deň si Rómoviana celom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru aidentitu - romipen (rómstvo)   a jej uchovávanie, ale aj svoje medzinárodné zjednotenie a spolupatričnosť.
Na Slovensku sa tento sviatok začal oslavovať až v roku 2001.                          
        K Rómom na celom svete sme sa pripojili aj my, žiaci a učiteliašpeciálnych tried ZŠ Veľký Šariš. Tento nami organizovaný II. ročníksme venovali spisovateľke, rodáčke z Veľkého Šariša Elene Lackovej.Cieľom tejto akcie bolo zviditeľnenie a pripomenutie si takej osobnostiakou bola pani Lacková, ktorá svojou snaživosťou a odhodlanosťoudosiahnuť v živote čo najviac môže aj v dnešnej dobe ukázať správnysmer súčasnej generácii šarišských Rómov. 


 

 ,, Princezná na hrášku, alebo v knižnici ?"

                Túto otázku si  položili žiaci 5.C a 6.B dňa 29.2.2008 v Mestskej knižnici voVeľkom Šariši. Práve tam prebehla netradičná hodina čítania. Témouhodiny bolo oboznámenie sa s obsahom rozprávky,,Princezná na hrášku" azvládnutie čítania textu. Vzhľadom k uplatňovaniu moderných trendovvzdelávania, kde sa veľký dôraz kladie na prežívanie a pociťovaniesme zvolili formu realizácie hodiny čítania práve v priestorochknižnice. Na umocnenie pocitu si žiaci vypočuli túto rozprávku aj s CDdisku. Ako poďakovanie za príjemne  a poučne strávenú hodinu detivytvorili ilustrácie k rozprávke, ktoré vystavili v detskom kútikuknižnice.    

 

,,Spoločne za šťastím"

V Košiciach13.12.2007 sa žiaci ZŠ Veľký Šariš pod vedením PaedDr. JulianyPerečinskej zúčastnili akcie organizovanej Asociáciou komunitnýchcentier ,ktorá sa niesla pod názvom ,,Spoločne za šťastím".

Publikusa predstavili s pásmom rómskych piesní a tancov a s dramatizáciourómskej rozprávky našej rodáčky Eleny Lackovej „Ako Midu hľadal prácu“.   

Hereckéa tanečno-spevácke výkony sa páčili o čom svedčí fakt, že fotkes našimi malými umelcami neodolal ani pán Sendrej, ktorý spolu sosvojou skupinou vystúpili na tomto podujatí ako čestní hostia.

 


 

TOPlist