Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Špeciálne triedy pri ZŠ Veľký Šariš

história
 

 

História špeciálnych tried na ZŠ Veľký Šariš

      História špeciálnych tried na Základnej škole vo Veľkom Šariši sa začína písať v školskom roku 1984/1985. V tomto školskom roku je v kronike školy uvedená pri rozdelení tried aj OŠ cig. s triednou učiteľkou p. Humeňanskou. Spočiatku boli triedy označované ako osobitné, neskôr ako elokované. V školskom roku 1996/1997 sú tieto triedy premenované na špeciálne.

     Prvý prípravný ročník  pre 6. ročné  rómske deti, bol vytvorený v školskom roku  1999/2000 v súlade s Projektom experimentálneho overovania prípravných tried v ZŠ pre deti zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia.

     V školskom roku 2003/2004 sa prvýkrát v kronike školy spomína účasť žiakov zo špeciálnych tried na súťažiach a školských akciách. Žiaci sa zúčastnili výtvarných súťaží - Moja rodina, Jakubovanská paleta a Maľujeme s OPP. Najúspešnejšími žiakmi v týchto súťažiach boli: Dávid Bilý 0. roč., Dominik Oláh 2.B, Monika Bilá 4.A, Žaneta Bilá 6.A a Dušan Bilý 8. roč. V speváckej súťaži Jakubovanský slávik sa na 2. mieste umiestnila Martina Siváková. V tomto školskom roku sú tiež spomenuté záujmové krúžky pre žiakov špeciálnych tried.

     Dňa 1. júna 2004 sa pri príležitosti MDD konala výstava výtvarných prác, kde sa prezentovali aj práce žiakov špeciálnych tried. V školskom roku 2004/2005 získali žiaci špeciálnych tried na speváckej súťaži Jakubovansky slávik 3. miesto. Na slávnostnej akadémii pri príležitosti 40. výročia založenia ZŠ vo Veľkom Šariši, vystúpila Martina Siváková s piesňou Ježibaba. Dňa 27. októbra 2005 navštívili žiaci špeciálnych tried predstavenie rómskeho divadla ROMATHAN. Na Festivale rómskej piesne (26. - 27. 9. 2006) sa prezentovali žiaci: Monika Bilá, Janka Bilá a Arpád Ikra.

     V školskom roku 2006/2007, počas jarných prázdnin, sa špeciálne triedy presťahovali do Hygienického a komunitného centra Pod Bikošom, na Korpášsku ulicu. V tomto roku pripravili žiaci špeciálnych tried kultúrny program ku  Dňu Rómov. Na škole začínajú pracovať špeciálni pedagógovia: Mgr. J. Perečinská pre 1. st. ZŠ a Mgr. J. Boháčová pre 2. st. ZŠ.

     V ďalších rokoch sa žiaci špeciálnych tried zúčastňujú spoločných školských akcií -  Deň Európy, Deň matiek, Vianočný program, Farebný svet, MDD... Každoročne oslavujú Deň Rómov a zúčastňujú sa rôznych súťaží (Jakubovansky slávik, Rómska paleta, S vďakou našim mamám...) a mimoškolských aktivít. V školskom roku 2008/2009 získali Veronika Čonková a Dominika Bilá 2. miesto v speváckej súťaži-  Jakubovansky slávik. Aktivity žiakov a fotodokumentácia jednotlivých podujatí ŠT sú zverejnené na našej internetovej stránke v podsekcii AKTIVITY. Príjemné pozeranie...


        


Šk. rok

Riaditeľ školy

Trieda

Triedny učiteľ

1984/85

p. T. Soták

OŠ cig.

p. Humeňanská

1985/86

p. T. Soták

OŠ - 2. roč.

p. J. Lukáčová

1986/87

p. T. Soták

OŠ - 14 žiakov

p. B. Liptáková

1987/88

p. T. Soták

OŠ - 14 žiakov

p. Havrila

1988/89

p. V. Šarossy

OŠ elokovaná - 13 žiakov

p. Havrila

1989/90

Dr. V. Šarossy

ET - 10 žiakov

p. Havrila

p. M. Radačovská

1990/91

Dr. M. Rusinko

ET - 15 žiakov

p. J. Mathé

1991/92

Dr. M. Rusinko

ET - 1. oddelenie - 9 žiakov

 - 2. oddelenie - 12 žiakov

p. J. Očkovič

p. J. Mathé

1992/93

Dr. M. Rusinko

ET - 1. oddelenie - 11 žiakov

 - 2. oddelenie - 16 žiakov

p. J. Očkovič

p. J. Mathé

1993/94

Dr. M. Kvokačka

2 OŠ triedy

 

1994/95

Dr. M. Kvokačka

1. trieda - 8 žiakov

2. trieda - 15 žiakov

3. trieda - 11 žiakov

p. M. Capáková

p. Balog, p. Chovancová

p. J. Mathé

1995/96

Dr. M. Kvokačka

1. tr. (1. a 3. roč.)

2. tr. (2. roč.)

3. tr. (3. roč.)

4. tr. (5. a 6. roč.)

p. M. Lukáčová

p. M. Capáková

p. Juščáková

p. J. Mathé

1996/97

Dr. M. Kvokačka

1. ŠT (1. roč.)

2. ŠT (2. a 4. roč.)

3. ŠT (3. roč.)

4. ŠT (5. roč.)

5. ŠT (6. a 7. roč.)

p. Krafčáková

p. M. Lukáčová

p. M. Capáková

p. Gregová, p. Mihoková

p. J. Mathé

1997/98

Mgr. J. Oravec

1. ŠT (1. roč.)

2. ŠT (2. roč.)

3. ŠT (4. roč.)

4. ŠT (3. a 5. roč.)

5. ŠT (6. a 7. roč.)

p. J. Dacková

p. M. Lukáčová

p. M. Capáková

p. M. Mihoková

p. J. Mathé

1998/99

Mgr. J. Oravec

1. ŠT (1. roč.)

2. ŠT (2. a 4. roč.)

3. ŠT (3. roč.)

4. ŠT (5. roč.)

5. ŠT (6. a 7. roč.)

p. J. Dacková

p. M. Mihoková

p. M. Lukáčová

p. M. Capáková

p. J. Mathé

1999/00

Mgr. J. Oravec

Prípravná trieda - 11 žiakov

1. ŠT (1. a 2. roč.)

2. ŠT (3. a 5. roč.)

3. ŠT (4. roč.)

4. ŠT (6. roč.)

5. ŠT (7. a 8. roč.)

p. A. Vrabľová

p. J. Dacková

p. M. Mihoková

p. M. Lukáčová

p. J. Šarossyová

p. Š. Rolík

2000/01

Mgr. J. Oravec

1. ŠT (1. a 2. roč.)

2. ŠT (3. a 5. roč.)

3. ŠT (6. a 7. roč.)

4. ŠT (8. a 9. roč.)

Mgr. I. Bujňáková

p. M. Lukáčová

p. J. Šarossyová

p. Š. Rolík

2001/02

Mgr. Alena Vargová

1. ŠT (1. roč.)

2. ŠT (1. a 2. roč.)

3. ŠT (3. a 4. roč.)

4. ŠT (5. a 6. roč.)

5. ŠT (7. a 9. roč.)

6. ŠT (8. roč.)

p. A. Vrabľová

p. M. Lukáčová

p. T. Kmecová

p. Š. ROlík

p. J. Perečinská

p. J. Šarossyová

2002/03

Mgr. A. Vargová

1. ŠT (1. roč.)

 

2. ŠT (2. a 3. roč.)

3. ŠT (3. a 4. roč.)

4. ŠT (6. a 7. roč.)

5. ŠT (8. a 9. roč.)

p. A. Vrabľová

Mgr. J. Perečinská

p. M. Lukáčová

p. T. Kmecová

p. Š. Rolík

p. E. Orgonášová

2003/04

Mgr. A. Vargová

2. A

2. B

3. a 4. roč.

6. roč.

7. a 8. roč.

Mgr. J. Perečinská

Mgr. J. Boháčová

Mgr. M. Lukáčová

p. E. Orgonášová

p. Š. Rolík, p. J. Židiková

rómsky asistent -

p. A. Ferencová

2004/05

Mgr. A. Vargová

2. C

3. C

5. B

7. C

8. a 9. C

Mgr. J. Perečinská

Mgr. J. Boháčová

Mgr. M. Lukáčová

p. E. Orgonášová

Mgr. J. Židiková

rómsky asistent -

p. A. Ferencová

2005/06

Mgr. A. Vargová

1. C

3. C

4. C

6. C

7. a 9. C

Mgr. E. Belišová

Mgr. J. Perečinská

Mgr. J. Boháčová

Mgr. M. Lukáčová

p. E. Orgonášová

2006/07

Mgr. A. Vargová

0. a 1. C

1. D

2. C

4. C

5. B

7. a 9. C

Mgr. Z. Jackovičová

p. E. Orgonášová

Mgr. J. Židiková

Paed.Dr. J. Perečinská

Mgr. J. BOháčová

Mgr. J. Lukáčová

rómsky asistent -

p. A. Ferencová

2007/08

Mgr. A. Vargová

1. D - 8 žiakov

2. C - 9 žiakov

3. C - 11 žiakov

5. C - 13 žiakov

6. B - 13 žiakov

8. C - 11 žiakov

Mgr. A. Makšinová

p. E. Orgonášová

Mgr. J. Židiková

PaedDr. J. Perečinská

Mgr. J. Ščerbáková

Mgr. M. Lukáčová

rómsky asistent -

p. A. Ferencová

2008/09

Mgr. A. Vargová

1. C

2. C

3. C

4. C

6. C

7. B

8. a 9. C

Mgr. Z. Jackovičová

Mgr. A. Makšinová

p. E. Orgonášová

Mgr. M. Bilá

PaedDr. M. Demeterová

Mgr. M. Lukáčová

Mgr. K. Sikorai

rómsky asistent -

p. A. Ferencová

2009/10

Mgr. A. Vargová

2. C

3. C

4. C

5. C

7. a 8. C

8. B

Mgr. Z. Jackovičová

Mgr. J. Ščerbáková

Mgr. K. Sikorai

Mgr. M. Lukáčová

PaedDr. M. Demeterová

PaedDr. S. Havačová

PaedDr. J. Perečinská

rómsky asistent -

p. A. Ferencová

2010/2011 Mgr. A. Vargová

1. E

3. C

4. C

5. C

6. C

8. C
9. B

Mgr. J. Šulíková

Mgr. Z. Jackovičová

Mgr. J. Ščerbáková

Mgr. K. Sikorai

Mgr. M. Lukáčová

PaedDr. M. Demeterová

PaedDr. J. Perečinská

 

                                                                                                                Zdroj: Kronika ZŠ Veľký Šariš

  

TOPlist